Ethische Code

 
 
   
 

 

Het Nederlands Instituut voor Psychologen wil de kwaliteit van psychologische hulp bevorderen en waarborgen. Als Psycholoog NIP verplicht ik mij om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op mijn vakgebied en regelmatig bijscholingscursussen te volgen.

De ethische code regelt met name dossiervorming en geheimhouding.

In geval van een conflict tussen cliënt en psycholoog kan het NIP te hulp worden geroepen.

   
 


Home

Wat is Paraklesis?

Psychosociale
Hulpverlening

Pastorale
Counselling

Werkwijze

Kosten en
Vergoedingen

Ethische Code

Contact

Links

 

 

 

Disclaimer